Područja prakse odvjetničkog ureda Jelene Ćurković Gošović

Nekretnine

Nasljedno i obiteljsko pravo

Rješavanje sporova

Trgovačko pravo

Stečaj i predstečajne nagodbe

Pomorsko pravo

Radno pravo

Zaštita ljudskih prava

Kazneno i prekršajno pravo

Njemačko pravo