Cijena odvjetničkih usluga nije proizvoljna, tj. odvjetnici ne mogu sami proizvoljno i samostalno određivati cijene svojih usluga.

Za sve odvjetnike u Republici Hrvatskoj vrijedi Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Prema toj, popularno zvanoj “Odvjetničkoj tarifi”, propisane su cijene za sve pravne radnje i odvjetničke usluge s obzirom na vrstu postupka i pravno područje.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika predstavlja cjenik usluga koje pružaju odvjetnici. Osim usluga, Tarifa predstavlja i troškove odvjetnika slučaju kada on nastupa kao zastupnik po službenoj dužnosti. Tarifu donosi i utvrđuje Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost ministra pravosuđa.